Vår skola...

Skattunge Friskola är en liten skola utanför Orsa, med elevens väl och utveckling i fokus. Verksamheten skall präglas av trygghet och trivsel, samt vara stimulerande så att elevelns kreativitet, behov av rörelse, fantasi, nyfikenhet, lust att lära och egna förmågor uppmuntras och utmanas.


Skolans sammanhållande idé är:


 • Kunskap och självkänsla
 • Helhetsperspektiv
 • Miljöhänsyn
 • Engagemang


Skattunge Friskola jobbar för att profilera sig mot friluftsliv och positiva möten med naturen. Vi drar nytta av de vackra omgivningarna och den direkta närheten till skog, vatten och vildmark. Naturen använder vi både som klassrum och ispirationskälla.


Skolans elever är indelade i en förskolegrupp, en lågstadiegrupp år 1-3 och en mellanstadiegrupp år 4-6. Skolans elever blir således trygga med kompisar i alla åldrar. Med små integrerade klasser kan lärarna även snabbt reagera på den enskilde elevens behov och förutsättningar. Öppenhet och samarbete präglar stämningen bland skolans personal.


Skolmaten

Skolmaten lagas från grunden i vårt egna skolkök av vår fantastiska kökspersonal och med närproducerade och ekologiska produkter i så hög utsträckning som vi har möjlighet till.


Elevhälsa

På Skattungefriskola anlitar vi det organiserande elevhälsoteamet Navet för att tillgodose våra elevers elevhälsa.


I elevhälsan ingår:

 • Skolläkare
 • Skolsköterskor
 • Skolpsykolog
 • Specialpedagoger
 • Specialpedagog/tal
 • Specialpedagog/hörsel
 • Skolkuratorer
 • Skoldatatek (komensatoriska hjälpmedel)


För mer information om Navet  gå till www.orsa.se och läs om elevhälsan och navet.


Vi har regelbundna besök av skolsköterska på skolan.


Musikskola

Orsa Musikskola kommer till oss en gång i veckan och ger undervisning till de elever som är intresserade av att spela instrument.

 

Personal


Lärare Förskoleklass

Alexandra


Träslöjd

Tommy


Syslöjd

Sofia


Musik

Linnea


Fritids

Henning, Karin, Jonas


Förskola

Ann-Sofie, Sara, Elin, Karin


KökspersonalSonja

JeroenRektor
Eva Nordfjell
rektor@skattungefriskola.se


Personal åk 1-3

Kristina - Klassföreståndare


Personal åk 4-6

Ewa - Klassföreståndare

Sandra - Engelska, Idrott och hälsa, Resurslärare