Vår skola...

Skattunge Friskola är en liten skola utanför Orsa, med elevens väl och utveckling i fokus. Verksamheten skall präglas av trygghet och trivsel, samt vara stimulerande så att elevelns kreativitet, behov av rörelse, fantasi, nyfikenhet, lust att lära och egna förmågor uppmuntras och utmanas.

 

Skolans sammanhållande idé är:

 

 • Kunskap och självkänsla
 • Helhetsperspektiv
 • Miljöhänsyn
 • Engagemang

 

Skattunge Friskola jobbar för att profilera sig mot friluftsliv och positiva möten med naturen. Vi drar nytta av de vackra omgivningarna och den direkta närheten till skog, vatten och vildmark. Naturen använder vi både som klassrum och ispirationskälla.

 

Skolan har för närvarande ca 30 elever fördelade på en förskolegrupp, en lågstadiegrupp år 1-3 och en mellanstadiegrupp år 4-6. Skolans elever blir således trygga med kompisar i alla åldrar. Med små integrerade klasser kan lärarna även snabbt reagera på den enskilde elevens behov och förutsättningar. Öppenhet och samarbete präglar stämningen bland skolans personal.

 

Skolmaten

Skolmaten lagas från grunden i vårt egna skolkök av våra fantastiska kokerskor och med närproducerade och ekologiska produkter i så hög utsträckning som vi har möjlighet till.

 

Elevhälsa

På Skattungefriskola anlitar vi det organiserande elevhälsoteamet Navet för att tillgodose våra elevers elevhälsa.

 

I elevhälsan ingår:

 • Skolläkare
 • Skolsköterskor
 • Skolpsykolog
 • Specialpedagoger
 • Specialpedagog/tal
 • Specialpedagog/hörsel
 • Skolkuratorer
 • Skoldatatek (komensatoriska hjälpmedel)

 

För mer information om Navet gå till www.orsa.se och läs om elevhälsan och navet.

 

Vi har regelbundna besök av skolsköterska på skolan.

 

Musikskola

Orsa Musikskola kommer till oss en gång i veckan och ger undervisning till de elever som är intresserade av att spela instrument.

Personal

 

 

Rektor

Lärare 1-3

 

Kristina West

rektor@skattungefriskola.se

 

 

 

 

 

Lärare 4-6

 

Ewa - Klassföreståndare

Sandra - Engelska, Idrott och hälsa, Resurslärare

 

Lärare Förskoleklass

Emelie

 

Träslöjd

 

Tommy

 

Syslöjd

 

Sofia

 

Musik

 

Rosanna

 

Bild

 

Kenneth

 

Hem och Konsumentkunskap

 

Nettan

 

Kökspersonal

 

 

Sonja

Elin